Rejestracja
login: Gasłów: Restore password
№ Zapotrzebowania
Trasa
Data
Transport
Вес/Объем
Тип загрузки
Serwy

№ 1463

19.08.2015 12:49

Руанда

Руанда

Кигали

Южная Корея

Южная Корея

Пусан

03.09.2015

13.09.2015

dla ładunków niegabarytowych

158(т)

(м³)

Z pełnym zdejmowania tentu karoserii

01.01.2015 12:00

common.to_3

01.01.2015 12:00

common.from_3

01.01.2015 12:00

common.many_18